Đang tải dữ liệu ...
Đại gia đình Nhân Sinh › Nội quy
Biên bản quyết định: V/v thông qua kỷ luật TV Nhân Sinh
(01/01/2015)
- THÀNH VIÊN: NGUYỄN THÀNH MINH TUẤN (31/12/2014) - Đã tham gia sinh hoạt CLB Nhân Sinh đầu tiên từ ngày 23/12/2012 trong hành trình: Trái Tim Di Đà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc, Q.12 cho đến nay ngày 31/12/2014.

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Đại gia đình Nhân Sinh › Nội quy