Đang tải dữ liệu ...
Trang chủGiới thiệu › Ý nghĩa thành lập CLB Nhân Sinh
Ý nghĩa thành lập CLB Nhân Sinh

CLB Nhân Sinh được hiểu như Nhân là hạt giống lành, Sinh là sinh trưởng, ý nói nếu chúng ta biết gieo nhân thiện lành thì nó sẽ sinh trưởng thật nhiều quả lành, và Nhân ở đây cũng được hiểu là con người trong cuộc sống, Sinh là chúng sinh vạn loài, lấy tình thương của con người để giúp đỡ, tương trợ cho nhau trong cuộc sống. Đây một tổ chức từ thiện với tôn chỉ hoạt động: "Những trái tim chung một nhịp đập" nhằm nối kết những trái tim nhiệt huyết, năng động của các bạn trẻ để cùng chung tay thực hiện những công tác thiện nguyện bằng những hành động thiết thực chung lo cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh ngặt nghèo, trải rộng tình thương, chung tay tô đắp xã hội được bình an và hạnh phúc.


Không dừng lại ở đó mà mục đích cũng giúp cho các thành viên được tịnh hóa tâm hồn, định hướng được lối sống, phương cách sống và giá trị đạo đức từ bi và trí tuệ trong đạo Phật thông qua sự hướng dẫn của Chư Tăng -Ni. Bằng những chương trình như: Phóng sanh, tặng quà tâm sự chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật nhằm trưởng dưỡng tâm bi, vui chơi sinh hoạt, văn nghệ tạo môi trường chung cho toàn thể thành viên có thể trải lòng tham gia giao lưu, để có cuộc sống an lạc cho tự thân nhằm trưởng dưỡng tâm hỷ, và chú trọng vào việc nghe thuyết giảng giáo lý Phật giáo xây dựng đạo đức chuẩn mực để đi vào đời, thực tập thiền "Quán niệm hơi thở" buông bỏ phiền não, xa lìa những tệ nạn xã hội và diệt trừ mọi ít kỉ tham lam nhằm trưởng dưỡng tâm xả. 

Xây dựng trên 4 yếu tố Từ, Bi, Hỷ, Xả trong Phật giáo để làm tiền đề cho việc xây dựng và phát triển CLB Nhân Sinh. 

Ngoài ra, CLB Nhân Sinh thường xuyên mở các lớp học như: Lớp ngôn ngữ ký hiệu nhằm giúp cho thành viên hiểu và chia sẻ với người khiếm thính đến gần hơn với cộng đồng xã hội, hay lớp kỹ năng sống cho giới trẻ giúp các bạn được học hỏi và thực hành các chương trình sinh hoạt cộng đồng, bồi dưỡng kiến thức vào đời qua những buổi thực tập tại lớp.

Một hoạt động trong lớp học Kỹ năng sống do CLB Nhân Sinh tổ chức

Qua đó, CLB Nhân Sinh với mong muốn xây dựng một môi trường đạo đức, tạo nhịp cầu nối kết các bạn trẻ cùng nhau đem trái tim và sức trẻ của mình để cống hiến cho đời, bằng cách chung tay vào những công tác thiện nguyện. CLB được chính thức thành lập và ra mắt cộng đồng vào ngày 1/1/2012. Thành viên gồm: Chư Tăng -Ni, Học sinh, sinh viên, và các bạn trẻ đã đi làm, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, và kiều bào nước ngoài. Tính đến hiện nay CLB đã có hơn 1.000 thành viên từ khắp các tỉnh thành trong nước và kiều bào nước ngoài tham gia, thường tổ chức hoạt động, từ thiện vào các ngày chủ nhật trong tháng. 

Thành viên Nhân Sinh trong giờ thực tập thiền quán

Hãy đến với CLB Nhân Sinh để cùng chúng tôi biến những cảm xúc yêu thương thành hành động, khi trái tim của chúng ta cùng nhịp đập, có tham gia mới cảm nhận được giá trị khi chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời này, để sẻ chia và hy sinh hạnh phúc của mình đang có, tham gia để cùng hòa vào nhịp đập trái tim,…

....().....

NGUYÊN TẮC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN SINH

• Mở rộng quan hệ cộng đồng cho các thành viên của CLB, đồng thời tạo tinh thần tương thân tương ái không chỉ là các thành viên trong CLB mà còn lan tỏa rộng rãi đến mọi người.

 Lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng xây dựng tổ chức Nhân Sinh, kết nối những trái tim thiện nguyện, cùng nhau trưởng dưỡng và tu học theo các thời khóa như: Thiền tập, Pháp thoại, Đố vui Phật pháp,…trong các chuyến hành trình thiện nguyện. 

• Tạo yếu tố gần, sát và thông cảm cho những người thiếu may mắn cần giúp đỡ.

• Hướng tới các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đối tượng chính của CLB chính là các trại trẻ mồ côi. 

• Giúp các em có được cuộc sống với những niềm vui như bao nhiêu trẻ em khác.

• Giới thiệu về CLB và các hoạt động của CLB đến nhiều người. 

• Gây quỹ cho các hoạt động từ thiện của CLB. 

1. Kế hoạch hoạt động

• CLB hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các thành viên CLB, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái...

• Căn cứ vào tình hình thực tế nơi mình thực hiện mà đưa ra kế hoạch phù hợp

• Các thành viên phối hợp, bổ trợ lẫn nhau giữa tuyến trên và dưới nhằm đem lại hiệu quả hoạt động và mục đích của tổ chức là trên hết

• Phân chia nhiệm vụ theo chức năng và vị trí của từng thành viên

• Tổ chức các chương trình tham quan, dã ngoại, từ thiện cho thành viên vào các ngày nghỉ, ngày lễ nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong tổ chức.

• Tìm hiểu thực tế về các trung tâm khuyết tật, trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão,khu dân cư nghèo, bệnh viện mà xây dựng kế hoạch liên kết,tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ và lâu dài (có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn)

• Tìm các trung tâm khuyết tật để thăm hỏi, giao lưu, tổ chức các chương trình giúp họ hòa nhập cộng đồng và dạy cho các em nhỏ về :chữ viết - vi tính - múa hát - trò chơi - tham quan - dã ngoại

• Tìm hiểu và giúp đỡ các trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường

• Thăm hỏi và quan tâm người già không nơi nương tựa, tại viện dưỡng lão.

2. Tổ chức quản lý và nhân sự

2.1. Nguyên tắc hoạt động

• CLB được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện dân chủ và thống nhất hành động. Và hoạt động trong phạm vi cả nước.

• Tất các thành viên tham gia vào tổ chức và hoạt động của CLB trên cơ sở tự nguyện.

• Dân chủ thảo luận, góp ý quyết định các quyết định các nội dung, kế hoạch chương trình của CLB.

• Mọi hoạt động của CLB không mang tính chất chính trị hay lợi nhuận. Vì vậy, bất cứ hoạt động nào lợi dụng CLB cho mục đích chính trị hay các nhân đề phạm pháp.

• CLB chú trọng vào các hoạt động thực tế để kêu gọi mọi người cùng vào cuộc làm từ thiện giúp đỡ mọi người.

2.2. Cơ cấu tổ chức

2.2.1. Ban Chủ Nhiệm

Ban chủ nhiệm là lãnh đạo cao nhất của CLB do các thành viên bầu ra. Cơ cấu tổng quan bao gồm: Chủ nhiệm CLB, thủ quỹ, trưởng nhóm quản lý thành viên, trưởng nhóm quản lý truyền thông, trưởng nhóm tổ chức kế hoạch hoạt động, trưởng nhóm quản lý hậu cần và tài chính.

Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm:

• Điều hành mọi hoạt động của CLB theo đúng phương hướng hoạt động đã đề ra.

• Chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý điều hành các hoạt động của CLB, kể cả các trách nhiệm tài chính.

• Đại diện quyền lợi của các thành viên và chịu trách nhiệm trước các thành viên.

• Chịu trách nhiệm về gây quỹ và đại diện cho CLB trước công chúng.

• Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

• Xây dựng các quy chế và nội quy hoạt động của CLB.

• Xem xét và bãi miễn tư cách thành viên

• Thành viên của ban chủ nhiệm làm việc trên tinh thần tự nguyện.

2.2.2. Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh 

• Chịu trách nhiệm chính việc quản lý điều hành, giám sát các công việc của Ban Chủ Nhiệm và tập thể CLB.

• Đại diện CLB thực hiện và ký kết các văn bản, hóa đơn do Ban Chủ Nhiệm ủy thác theo quy chế

• Các cá nhân hoặc nhóm được phân công thực hiện công việc cần báo cáo kết quả hoặc quyết định cuối cùng cho Chủ tịch để phê chuẩn nếu công việc có liên quan đến:

- Hình ảnh của CLB.

- Tài chính, hướng đi hoặc mục tiêu của CLB.

- Cơ cấu tổ chức CLB.

- Một số trường hợp đặc biệt khác.

• Thay mặt Ban Chủ Nhiệm tiếp nhận các khoản đóng góp, quà tặng, thừa kế, hoặc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của CLB. Các khoản này phải được công khai cho toàn thể thành viên trong các cuộc họp thường kỳ.

2.2.3. Thủ quỹ và thư ký

• Quản lý tài chính của CLB, phải tuân thủ các quy định về tài chính của CLB và nguyên tắc tài chính.

• Chỉ và được chi khi có được sự đồng ý của Thường trực Ban Chủ Nhiệm. Lấy biên lai chứng từ rõ ràng, đầy đủ cho những khoản chi như vậy.

• Ghi chép chính xác và đầy đủ các khoản thu chi của CLB vào sổ quỹ. Cập nhật số liệu hàng ngày để đối chiếu sổ sách và nộp cho Ban Chủ Nhiệm hoặc Chủ nhiệm bất cứ khi nào có yêu cầu.

• Kế toán không được quyền bàn giao công việc và các tài liệu tài chính của CLB cho bất cứ ai nếu chưa có sự đồng ý của Thường trực Ban chủ nhiệm.

• Đảm bảo tính công khai, minh bạch

2.2.4. Quản lý thành viên

• Các đối tượng muốn trở thành thành viên của CLB phải làm đơn xin gia nhập CLB, tham gia ít nhất một chương trình.

• CLB không phân biệt đối xử với bất kỳ thành viên nào. Tuy nhiên, có quyền từ chối việc gia nhập của một thành viên mới hoặc hủy bỏ tư cách một thành viên hiện tại nếu vi phạm kỉ luật CLB.

• Mọi thành viên của CLB đều được Ban Chủ Nhiệm cấp thẻ thành viên. (Định hướng của CLB).

• Thành viên được cấp thẻ phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng thẻ đúng mục đích, tuyệt đối không cho mượn, khi mất thẻ cần báo ngay cho Ban Chủ Nhiệm.

• Chỉ có trưởng đại diện được phát thẻ cho thành viên, thẻ phải đúng mẫu do ban chủ nhiệm đề ra, phải có con dấu của CLB.

• Các hành vi làm giả thẻ thành viên đều vi phạm pháp luật.

2.2.5. Quản lý truyền thông

• Kêu gọi tài trợ và giới thiệu CLB tới cộng đồng trong và ngoài nước. Điều hành Website chính thức www.nhansinhclub.com và các trang mạng xã hội. 

2.2.6. Quản lý hậu cần

• Cùng với thủ quỹ thì nhóm có trách nhiệm quản lý tài chính, tham mưu cho Ban Chủ nhiệm tìm kiếm các nhà tài trợ

3. Ngân sách

3.1. Các nguồn thu của CLB :

• Từ đóng góp của thành viên CLB.

• Tiền tài trợ từ các cá nhân hay tổ chức trong và ngoài nước trao tặng, giúp đỡ.

• Từ các nguồn quỹ hỗ trợ hay quỹ dự án.

• Từ các hoạt động gây quỹ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí.

3.2. Sử dụng nguồn thu:

• Tài chính được báo cáo hàng tháng tại các cuộc họp thường kỳ và trên kênh thông chính của CLB. Trong cuộc họp Ban Chủ Nhiệm ấn  định mục thu chi cụ thể tài chính, đảm bảo sự trang trải theo đúng quy chế.

• Ban Chủ Nhiệm gửi báo cáo tài chính sau khi kết thúc mỗi hoạt động cho các nhà tài trợ, nhà hảo tâm hoặc khi có yêu cầu.

• Việc sử dụng tài chính của CLB được ban chủ nhiệm sử dụng theo nguyên tắc rõ ràng, công khai, minh bạch:

• Mọi thành viên đều có quyền tham gia giám sát nguồn thu, chi tài chính của CLB

• Có 3 Quỹ hoạt động độc lập và riêng biệt:

Quỹ Từ thiện: do những người hảo tâm đóng góp thường xuyên hoặc trong các chương trình của CLB. Quỹ từ thiện do CLB điều phối và sẽ được chuyển toàn bộ đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình và hoạt động cụ thể dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật. CLB cam kết không sử dụng Quỹ Từ thiện cho các hoạt động thường xuyên của CLB.

Quỹ Hoạt động: phục vụ chi phí thường xuyên liên quan đến tổ chức, liên lạc, hậu cần, photo tài liệu,… (không tính chi phí trong những dự án cụ thể), chủ yếu huy động từ đóng góp của các thành viên.

Quỹ Chương trình: để thực hiện các Dự án/ Chương trình cụ thể (có thể có nhiều Quỹ Chương trình khác nhau). Quỹ Chương trình lấy từ Quỹ Hoạt động và do những cá nhân, tổ chức và đối tác của CLB đóng góp.

CÂU LẠC BỘ NHÂN SINH – NHAN SINH CLUB

* Đăng ký gia nhập CLB Nhân Sinh: http://nhansinhclub.com/dangky.php
- Văn phòng Số 24/7 (số cũ), 31/9 (số mới), hẻm 31 Đường Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Tel               : 0383 113 027 (Mã Tuấn Hưng)
- Website      : http://www.nhansinhclub.com/
- Email           : nhansinhclub@gmail.com

Xem thêm đôi nét về CLB Nhân Sinh trên Báo Giác Ngộ: http://www.giacngo.vn/phatgiaotuoitre/2012/06/20/37401A/