Đang tải dữ liệu ...
Trang chủGiới thiệu › Ban Chủ Nhiệm
Ban Chủ Nhiệm

CỐ VẤN

ĐĐ. TS THÍCH GIÁC NHƯỜNG

 CHỦ NHIỆM

ĐĐ. GIÁC MINH LUẬT

BAN ĐỜI SỐNG

TRƯỞNG: NGUYỄN HỮU THẢO 

PHÓ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

BAN NGOẠI GIAO

TRƯỞNG: MÃ TUẤN HƯNG 

PHÓ: BÙI CÔNG ANH TUẤN

BAN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG: HÀ THỊ ÁI MY

BAN NHÂN SỰ

TRƯỞNG: NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 

CHÁNH THỦ QUỸ

TRƯỞNG: QUAN SANG

PHÓ: TRẦN NGỌC HIỀN

Trên đây là cơ cấu thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB Nhân Sinh, ngoài ra còn có các tiểu ban trực thuộc. Sẽ có sự thay đổi cơ cấu nhân sự trong Ban Chủ Nhiệm khi được sự thống nhất của các thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB.