Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net http://vuontam.net/ Tin tuc, phap am, kinh sach, ebook, softs... COPYRIGHT2017(C)Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net vi-vn Mon, 18 Dec 2017 06:20:10 +0700 vuhongkhanh@yahoo.com vuhongkhanh@yahoo.com 60 Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net http://chuabang.com/img/yes.gif http://vuontam.net/ 32 32 Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net Nội dung chi tiết Khóa tu Thanh Thiếu Niên - Lý Tưởng Sống 2018 : Cập nhật ngày:15/12/2017 11:14 AM http://vuontam.net/news.php?id=2207 http://vuontam.net/news.php?id=2207 15/12/2017 11:14 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức khóa tu Thanh Thiếu Niên cộng đồng - LÝ TƯỞNG SỐNG (06-07/01/2018) : Cập nhật ngày:28/11/2017 16:17 PM http://vuontam.net/news.php?id=2205 http://vuontam.net/news.php?id=2205 28/11/2017 16:17 PM Thông báo: V/v tham gia hỗ trợ khóa tu cho người khiếm thị tại Chùa Thiên Quang (07/11/2017) : Cập nhật ngày:05/11/2017 10:33 AM http://vuontam.net/news.php?id=2204 http://vuontam.net/news.php?id=2204 05/11/2017 10:33 AM CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình Thắp Sáng Trái Tim 2017 : Cập nhật ngày:04/10/2017 10:49 AM http://vuontam.net/news.php?id=2201 http://vuontam.net/news.php?id=2201 04/10/2017 10:49 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Ánh sáng trái tim' - Về làng mù Vĩnh Châu, Sóc Trăng (16-17/09/2017) : Cập nhật ngày:07/09/2017 12:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=2199 http://vuontam.net/news.php?id=2199 07/09/2017 12:33 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Chùa Thiên Quang (10/9/2017) : Cập nhật ngày:03/09/2017 23:53 PM http://vuontam.net/news.php?id=2198 http://vuontam.net/news.php?id=2198 03/09/2017 23:53 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Trung thu cho trẻ em miền núi – huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (30/9 - 01/10/2017) : Cập nhật ngày:02/09/2017 09:15 AM http://vuontam.net/news.php?id=2197 http://vuontam.net/news.php?id=2197 02/09/2017 09:15 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm : Cập nhật ngày:30/08/2017 17:01 PM http://vuontam.net/news.php?id=2195 http://vuontam.net/news.php?id=2195 30/08/2017 17:01 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh phát động thông điệp treo Hoa hồng tưởng niệm Mẹ Cha : Cập nhật ngày:09/08/2017 18:01 PM http://vuontam.net/news.php?id=2194 http://vuontam.net/news.php?id=2194 09/08/2017 18:01 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham dự Khóa tu "Tuổi Trẻ Thiên Quang" (13/8/2017) : Cập nhật ngày:09/08/2017 17:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=2193 http://vuontam.net/news.php?id=2193 09/08/2017 17:57 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình "Trái Tim Mùa Hiếu Hạnh" 2017 : Cập nhật ngày:02/08/2017 22:27 PM http://vuontam.net/news.php?id=2191 http://vuontam.net/news.php?id=2191 02/08/2017 22:27 PM Clb Nhân Sinh tổ chức thành công Hội trại hè "Thanh niên Phật Giáo 2017" - Chung một hướng đi : Cập nhật ngày:25/07/2017 18:35 PM http://vuontam.net/news.php?id=2189 http://vuontam.net/news.php?id=2189 25/07/2017 18:35 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ tiệc Buffet Chay tại Pháp viện Minh Đăng Quang (09/05/2017) : Cập nhật ngày:05/07/2017 13:43 PM http://vuontam.net/news.php?id=2188 http://vuontam.net/news.php?id=2188 05/07/2017 13:43 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh chuyển đổi cập nhật địa chỉ Văn phòng mới : Cập nhật ngày:30/06/2017 11:13 AM http://vuontam.net/news.php?id=2187 http://vuontam.net/news.php?id=2187 30/06/2017 11:13 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh phát động tổ chức Hội trại hè "Thanh Niên Phật Giáo" 2017 : Cập nhật ngày:21/06/2017 20:28 PM http://vuontam.net/news.php?id=2186 http://vuontam.net/news.php?id=2186 21/06/2017 20:28 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ Buffet chay tại Pháp viện Minh Đăng Quang (17-18/06/2017) : Cập nhật ngày:13/06/2017 13:36 PM http://vuontam.net/news.php?id=2185 http://vuontam.net/news.php?id=2185 13/06/2017 13:36 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ làm hoa sen tại Pháp viện Minh Đăng Quang (11/06/2017) : Cập nhật ngày:08/06/2017 10:43 AM http://vuontam.net/news.php?id=2184 http://vuontam.net/news.php?id=2184 08/06/2017 10:43 AM CLB Nhân Sinh hỗ trợ đại lễ Phật đản tại chùa Thiên Quang : Cập nhật ngày:17/05/2017 12:47 PM http://vuontam.net/news.php?id=2183 http://vuontam.net/news.php?id=2183 17/05/2017 12:47 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ tiệc Buffet chay tại Tịnh xá Ngọc Điểm (28/05/2017) : Cập nhật ngày:15/05/2017 09:56 AM http://vuontam.net/news.php?id=2182 http://vuontam.net/news.php?id=2182 15/05/2017 09:56 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Phật đản chùa Thiên Quang - Bình Dương (14/05/2017) : Cập nhật ngày:09/05/2017 18:14 PM http://vuontam.net/news.php?id=2181 http://vuontam.net/news.php?id=2181 09/05/2017 18:14 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Phật Đản chùa Kim Cương (09/05/2017) : Cập nhật ngày:06/05/2017 12:42 PM http://vuontam.net/news.php?id=2180 http://vuontam.net/news.php?id=2180 06/05/2017 12:42 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hưởng ứng Treo Avatar mừng Phật đản sanh : Cập nhật ngày:29/04/2017 15:47 PM http://vuontam.net/news.php?id=2178 http://vuontam.net/news.php?id=2178 29/04/2017 15:47 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh vận động Chương trình "Nhân Sinh vào đời" lần 7 - Chữa bệnh U Máu cho Bác Lê Thị Khoác : Cập nhật ngày:19/04/2017 15:13 PM http://vuontam.net/news.php?id=2176 http://vuontam.net/news.php?id=2176 19/04/2017 15:13 PM CLB Nhân Sinh thăm và trao tặng 132 phần quà cho Hội người mù huyện Xuyên Mộc : Cập nhật ngày:17/04/2017 18:47 PM http://vuontam.net/news.php?id=2174 http://vuontam.net/news.php?id=2174 17/04/2017 18:47 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh thăm và trao tặng 120 phần quà cho Hội người mù huyện Xuyên Mộc (16/04/2017) : Cập nhật ngày:05/04/2017 10:12 AM http://vuontam.net/news.php?id=2173 http://vuontam.net/news.php?id=2173 05/04/2017 10:12 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ 63 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (26/02/2017) : Cập nhật ngày:24/02/2017 13:37 PM http://vuontam.net/news.php?id=2172 http://vuontam.net/news.php?id=2172 24/02/2017 13:37 PM Thông báo: V/v Biên bản bổ nhiệm Thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh (20/02/2017) : Cập nhật ngày:20/02/2017 17:50 PM http://vuontam.net/news.php?id=2171 http://vuontam.net/news.php?id=2171 20/02/2017 17:50 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tham dự khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật (19/02/2017) : Cập nhật ngày:17/02/2017 12:43 PM http://vuontam.net/news.php?id=2170 http://vuontam.net/news.php?id=2170 17/02/2017 12:43 PM CLB Nhân Sinh tổ chức phóng sanh và tu học đầu năm : Cập nhật ngày:15/02/2017 12:36 PM http://vuontam.net/news.php?id=2169 http://vuontam.net/news.php?id=2169 15/02/2017 12:36 PM Thông báo: V/v kêu gọi phát tâm cúng dường xây dựng Tịnh xá Ngọc Qui : Cập nhật ngày:09/02/2017 13:12 PM http://vuontam.net/news.php?id=2168 http://vuontam.net/news.php?id=2168 09/02/2017 13:12 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức Phóng sanh cầu an - Hội ngộ đầu năm (12/02/2017) : Cập nhật ngày:02/02/2017 18:27 PM http://vuontam.net/news.php?id=2167 http://vuontam.net/news.php?id=2167 02/02/2017 18:27 PM CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Trái Tim Mùa Xuân 2017" - Tặng quà cho làng dân tộc M'Nông : Cập nhật ngày:11/01/2017 07:35 AM http://vuontam.net/news.php?id=2165 http://vuontam.net/news.php?id=2165 11/01/2017 07:35 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức chương trình "Trái tim mùa xuân" - Tặng 200 phần quà tết cho đồng bào dân tộc M'nông (07-08/01/2017) : Cập nhật ngày:20/12/2016 11:33 AM http://vuontam.net/news.php?id=2163 http://vuontam.net/news.php?id=2163 20/12/2016 11:33 AM Thông báo: V/v cần 100 TNV cho chương trình Tình nguyện tại Vũng Tàu (12-13/11/2016). : Cập nhật ngày:26/10/2016 21:22 PM http://vuontam.net/news.php?id=2162 http://vuontam.net/news.php?id=2162 26/10/2016 21:22 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh phát động kêu gọi cứu trợ khẩn 1.000 phần quà cho Miền Trung : Cập nhật ngày:17/10/2016 21:03 PM http://vuontam.net/news.php?id=2161 http://vuontam.net/news.php?id=2161 17/10/2016 21:03 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham gia 2 khóa tu dành cho tuổi trẻ (18/09/2016) : Cập nhật ngày:16/09/2016 17:51 PM http://vuontam.net/news.php?id=2159 http://vuontam.net/news.php?id=2159 16/09/2016 17:51 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ khóa tu dành cho người khiếm thị (11/09/2016) : Cập nhật ngày:06/09/2016 14:55 PM http://vuontam.net/news.php?id=2158 http://vuontam.net/news.php?id=2158 06/09/2016 14:55 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Trung thu cho trẻ em miền núi – h. Bắc Bình (10-11/09/2016) : Cập nhật ngày:04/09/2016 23:55 PM http://vuontam.net/news.php?id=2157 http://vuontam.net/news.php?id=2157 04/09/2016 23:55 PM Thông báo:V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ lễ giỗ tổ Thiền viện Chơn Đức (03/09/2016) : Cập nhật ngày:30/08/2016 10:06 AM http://vuontam.net/news.php?id=2156 http://vuontam.net/news.php?id=2156 30/08/2016 10:06 AM CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Ánh Sáng Trái Tim" 2016 : Cập nhật ngày:30/08/2016 09:34 AM http://vuontam.net/news.php?id=2155 http://vuontam.net/news.php?id=2155 30/08/2016 09:34 AM CLB Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Bình Dương : Cập nhật ngày:23/08/2016 12:40 PM http://vuontam.net/news.php?id=2154 http://vuontam.net/news.php?id=2154 23/08/2016 12:40 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình về Làng mù Vĩnh Châu – Sóc Trăng (27-28/08/2016) : Cập nhật ngày:18/08/2016 23:49 PM http://vuontam.net/news.php?id=2153 http://vuontam.net/news.php?id=2153 18/08/2016 23:49 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức hành trình "Trái Tim Mùa Hiếu Hạnh" 2016 tại Bình Thuận (08-09/08) : Cập nhật ngày:01/08/2016 18:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=2152 http://vuontam.net/news.php?id=2152 01/08/2016 18:57 PM Thông báo: V/v tham gia Hội trại Phật giáo tại biển Vũng Tàu 2016 (27-28/08). : Cập nhật ngày:25/07/2016 17:06 PM http://vuontam.net/news.php?id=2151 http://vuontam.net/news.php?id=2151 25/07/2016 17:06 PM Thông báo: V/v Hỗ trợ Lễ tiểu tường Đại lão Pháp sư Thích Giác Nhiên (21-22/07/2016) : Cập nhật ngày:13/07/2016 18:09 PM http://vuontam.net/news.php?id=2150 http://vuontam.net/news.php?id=2150 13/07/2016 18:09 PM CLB Nhân Sinh tặng 200 phần quà cho bà con nghèo huyện Kế Sách - Sóc Trăng : Cập nhật ngày:11/07/2016 17:24 PM http://vuontam.net/news.php?id=2149 http://vuontam.net/news.php?id=2149 11/07/2016 17:24 PM Thông báo: V/v Tổ chức tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc nghèo – Sóc Trăng (ngày 09-10/07/2016). : Cập nhật ngày:28/06/2016 10:29 AM http://vuontam.net/news.php?id=2148 http://vuontam.net/news.php?id=2148 28/06/2016 10:29 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham dự khóa tu hè "Tuổi trẻ Phật Pháp" : Cập nhật ngày:21/06/2016 11:45 AM http://vuontam.net/news.php?id=2147 http://vuontam.net/news.php?id=2147 21/06/2016 11:45 AM Thông báo: V/v Clb nhân sinh tổ chức chương trình "Kết nối trái tim" lần thứ 41 (05/06/2016) : Cập nhật ngày:01/06/2016 19:15 PM http://vuontam.net/news.php?id=2146 http://vuontam.net/news.php?id=2146 01/06/2016 19:15 PM CLB Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Phật đản chùa Thiên Quang : Cập nhật ngày:30/05/2016 10:46 AM http://vuontam.net/news.php?id=2145 http://vuontam.net/news.php?id=2145 30/05/2016 10:46 AM