Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net http://vuontam.net/ Tin tuc, phap am, kinh sach, ebook, softs... COPYRIGHT2018(C)Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net vi-vn Sun, 18 Nov 2018 20:56:15 +0700 vuhongkhanh@yahoo.com vuhongkhanh@yahoo.com 60 Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net http://chuabang.com/img/yes.gif http://vuontam.net/ 32 32 Hoạt động Nhân Sinh RSS - Vuontam.net Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng – chủ đề: “Vì lẽ sống” : Cập nhật ngày:08/11/2018 08:37 AM http://vuontam.net/news.php?id=2276 http://vuontam.net/news.php?id=2276 08/11/2018 08:37 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức khóa tu Thanh Thiếu Niên cộng đồng – VÌ LẼ SỐNG (03-04/11/2018) : Cập nhật ngày:08/10/2018 10:41 AM http://vuontam.net/news.php?id=2275 http://vuontam.net/news.php?id=2275 08/10/2018 10:41 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham dự Khóa tu "Tuổi Trẻ Thiên Quang" lần thứ 15 (30/9/2018) : Cập nhật ngày:27/09/2018 09:05 AM http://vuontam.net/news.php?id=2269 http://vuontam.net/news.php?id=2269 27/09/2018 09:05 AM Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình “Thắp sáng trái tim” 2018 : Cập nhật ngày:25/09/2018 10:22 AM http://vuontam.net/news.php?id=2267 http://vuontam.net/news.php?id=2267 25/09/2018 10:22 AM Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu “Bước Tới Thảnh Thơi” tại Núi Thị Vải, Vũng Tàu : Cập nhật ngày:15/09/2018 23:13 PM http://vuontam.net/news.php?id=2266 http://vuontam.net/news.php?id=2266 15/09/2018 23:13 PM Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình “Ánh Sáng Trái Tim” 2018 tại Làng Mù Vĩnh Châu – Sóc Trăng : Cập nhật ngày:15/09/2018 23:20 PM http://vuontam.net/news.php?id=2265 http://vuontam.net/news.php?id=2265 15/09/2018 23:20 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức Trung Thu cho trẻ em miền núi – xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (22, 23/09/2018) : Cập nhật ngày:14/09/2018 10:29 AM http://vuontam.net/news.php?id=2260 http://vuontam.net/news.php?id=2260 14/09/2018 10:29 AM Thông báo: V/v tổ chức Khóa tu “Bước tới thảnh thơi” (09/09/2018) : Cập nhật ngày:22/08/2018 15:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=2259 http://vuontam.net/news.php?id=2259 22/08/2018 15:33 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Chùa Thiên Quang (26/8/2018) : Cập nhật ngày:20/08/2018 20:28 PM http://vuontam.net/news.php?id=2258 http://vuontam.net/news.php?id=2258 20/08/2018 20:28 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình "Trái Tim Mùa Hiếu Hạnh" 2018 : Cập nhật ngày:07/08/2018 12:48 PM http://vuontam.net/news.php?id=2253 http://vuontam.net/news.php?id=2253 07/08/2018 12:48 PM Clb Nhân Sinh hỗ trợ Khóa tu “Tuổi trẻ và Đạo Phật” tại Tịnh xá Ngọc Minh, tỉnh Bình Thuận 2018 : Cập nhật ngày:07/08/2018 09:20 AM http://vuontam.net/news.php?id=2252 http://vuontam.net/news.php?id=2252 07/08/2018 09:20 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Khóa tu dành cho người khiếm thị (thứ ba 31/07/2018) và tham gia Khóa tu “Tuổi trẻ Thiên Quang” (chủ nhật ngày 05/8/2018) : Cập nhật ngày:26/07/2018 22:09 PM http://vuontam.net/news.php?id=2249 http://vuontam.net/news.php?id=2249 26/07/2018 22:09 PM Kế hoạch hoạt động Clb Nhân Sinh tháng 07, 08, 09/2018 : Cập nhật ngày:21/07/2018 11:27 AM http://vuontam.net/news.php?id=2247 http://vuontam.net/news.php?id=2247 21/07/2018 11:27 AM Thông báo: V/v Tham gia hỗ trợ Khóa tu mùa hè lần 1 “Tuổi trẻ và Đạo Phật” Tịnh xá Ngọc Minh (04, 05/08/2018) : Cập nhật ngày:12/07/2018 08:33 AM http://vuontam.net/news.php?id=2244 http://vuontam.net/news.php?id=2244 12/07/2018 08:33 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Chương trình thăm Mái Ấm Thiện Duyên (07/07/2018) : Cập nhật ngày:01/07/2018 16:50 PM http://vuontam.net/news.php?id=2242 http://vuontam.net/news.php?id=2242 01/07/2018 16:50 PM Thông báo: V/v Hỗ trợ người khiếm thị tham dự Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Thiên Quang (03/06/2018) : Cập nhật ngày:02/06/2018 09:45 AM http://vuontam.net/news.php?id=2239 http://vuontam.net/news.php?id=2239 02/06/2018 09:45 AM Thông báo: V/v Tham dự Lễ Tắm Phật (ngày 22/5/2018) và Lễ Phật Đản (ngày 28/5/2018) tại chùa Kim Cương : Cập nhật ngày:21/05/2018 20:50 PM http://vuontam.net/news.php?id=2237 http://vuontam.net/news.php?id=2237 21/05/2018 20:50 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh phát động Thông điệp Phật Đản – Treo khung avatar đón Bụt về : Cập nhật ngày:16/05/2018 16:26 PM http://vuontam.net/news.php?id=2236 http://vuontam.net/news.php?id=2236 16/05/2018 16:26 PM Thông báo: V/v Tham gia hỗ trợ công quả chuẩn bị Lễ Phật Đản chùa Kim Cương (20/05/2018) : Cập nhật ngày:15/05/2018 15:21 PM http://vuontam.net/news.php?id=2235 http://vuontam.net/news.php?id=2235 15/05/2018 15:21 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham dự Khóa tu "Tuổi Trẻ Thiên Quang" (13/5/2018) : Cập nhật ngày:11/05/2018 16:47 PM http://vuontam.net/news.php?id=2233 http://vuontam.net/news.php?id=2233 11/05/2018 16:47 PM Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu nội bộ “Nuôi Dưỡng Tình Huynh – Đệ” 2018 : Cập nhật ngày:09/05/2018 13:29 PM http://vuontam.net/news.php?id=2232 http://vuontam.net/news.php?id=2232 09/05/2018 13:29 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu nội bộ “Nuôi Dưỡng Tình Huynh – Đệ” 2018 (Ngày 05, 06/05/2018) : Cập nhật ngày:20/04/2018 21:25 PM http://vuontam.net/news.php?id=2230 http://vuontam.net/news.php?id=2230 20/04/2018 21:25 PM Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng “Sống Sâu Sắc” 2018 : Cập nhật ngày:11/04/2018 07:40 AM http://vuontam.net/news.php?id=2228 http://vuontam.net/news.php?id=2228 11/04/2018 07:40 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ tiệc Buffet Chay tại Chùa Thuận Phước – Long An (15/04/2018) : Cập nhật ngày:10/04/2018 22:23 PM http://vuontam.net/news.php?id=2227 http://vuontam.net/news.php?id=2227 10/04/2018 22:23 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức khóa tu Thanh thiếu niên cộng đồng "Sống Sâu Sắc" (07-08/04/2018) : Cập nhật ngày:12/03/2018 21:08 PM http://vuontam.net/news.php?id=2225 http://vuontam.net/news.php?id=2225 12/03/2018 21:08 PM Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình “Trái Tim Đầu Xuân” 2018 : Cập nhật ngày:06/03/2018 17:42 PM http://vuontam.net/news.php?id=2223 http://vuontam.net/news.php?id=2223 06/03/2018 17:42 PM Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình “Trái Tim Đầu Xuân” 2018 : Cập nhật ngày:06/03/2018 17:39 PM http://vuontam.net/news.php?id=2222 http://vuontam.net/news.php?id=2222 06/03/2018 17:39 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình "Trái Tim Đầu Xuân 2018" (04/03/2018) : Cập nhật ngày:24/02/2018 18:02 PM http://vuontam.net/news.php?id=2221 http://vuontam.net/news.php?id=2221 24/02/2018 18:02 PM CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Trái tim mùa xuân" 2018 : Cập nhật ngày:07/02/2018 14:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=2219 http://vuontam.net/news.php?id=2219 07/02/2018 14:33 PM Thông báo: V/v Tham gia hỗ trợ Khóa tu cho người khiếm thị tại chùa Thiên Quang (28/01/2018) : Cập nhật ngày:23/01/2018 11:27 AM http://vuontam.net/news.php?id=2217 http://vuontam.net/news.php?id=2217 23/01/2018 11:27 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Trái tim mùa xuân" 2018 - Tặng 120 phần quà tết cho Hội người mù huyện Xuyên Mộc (03-04/01/2018) : Cập nhật ngày:17/01/2018 15:51 PM http://vuontam.net/news.php?id=2216 http://vuontam.net/news.php?id=2216 17/01/2018 15:51 PM Thông báo: V/v Bổ nhiệm Thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Nhân Sinh (16/01/2018) : Cập nhật ngày:17/01/2018 08:45 AM http://vuontam.net/news.php?id=2215 http://vuontam.net/news.php?id=2215 17/01/2018 08:45 AM Thông báo: V/v Tu học tại Chùa Thiên Quang Ni Tự (21/01/2018) : Cập nhật ngày:16/01/2018 08:00 AM http://vuontam.net/news.php?id=2213 http://vuontam.net/news.php?id=2213 16/01/2018 08:00 AM Clb Nhân Sinh tổ chức Khóa tu Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng “Lý Tưởng Sống” 2018 : Cập nhật ngày:10/01/2018 19:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=2208 http://vuontam.net/news.php?id=2208 10/01/2018 19:57 PM Nội dung chi tiết Khóa tu Thanh Thiếu Niên - Lý Tưởng Sống 2018 : Cập nhật ngày:15/12/2017 11:14 AM http://vuontam.net/news.php?id=2207 http://vuontam.net/news.php?id=2207 15/12/2017 11:14 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức khóa tu Thanh Thiếu Niên cộng đồng - LÝ TƯỞNG SỐNG (06-07/01/2018) : Cập nhật ngày:28/11/2017 16:17 PM http://vuontam.net/news.php?id=2205 http://vuontam.net/news.php?id=2205 28/11/2017 16:17 PM Thông báo: V/v tham gia hỗ trợ khóa tu cho người khiếm thị tại Chùa Thiên Quang (07/11/2017) : Cập nhật ngày:05/11/2017 10:33 AM http://vuontam.net/news.php?id=2204 http://vuontam.net/news.php?id=2204 05/11/2017 10:33 AM CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình Thắp Sáng Trái Tim 2017 : Cập nhật ngày:04/10/2017 10:49 AM http://vuontam.net/news.php?id=2201 http://vuontam.net/news.php?id=2201 04/10/2017 10:49 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh tổ chức hành trình "Ánh sáng trái tim' - Về làng mù Vĩnh Châu, Sóc Trăng (16-17/09/2017) : Cập nhật ngày:07/09/2017 12:33 PM http://vuontam.net/news.php?id=2199 http://vuontam.net/news.php?id=2199 07/09/2017 12:33 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Chùa Thiên Quang (10/9/2017) : Cập nhật ngày:03/09/2017 23:53 PM http://vuontam.net/news.php?id=2198 http://vuontam.net/news.php?id=2198 03/09/2017 23:53 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Trung thu cho trẻ em miền núi – huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (30/9 - 01/10/2017) : Cập nhật ngày:02/09/2017 09:15 AM http://vuontam.net/news.php?id=2197 http://vuontam.net/news.php?id=2197 02/09/2017 09:15 AM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh hỗ trợ Đại lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm : Cập nhật ngày:30/08/2017 17:01 PM http://vuontam.net/news.php?id=2195 http://vuontam.net/news.php?id=2195 30/08/2017 17:01 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh phát động thông điệp treo Hoa hồng tưởng niệm Mẹ Cha : Cập nhật ngày:09/08/2017 18:01 PM http://vuontam.net/news.php?id=2194 http://vuontam.net/news.php?id=2194 09/08/2017 18:01 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tham dự Khóa tu "Tuổi Trẻ Thiên Quang" (13/8/2017) : Cập nhật ngày:09/08/2017 17:57 PM http://vuontam.net/news.php?id=2193 http://vuontam.net/news.php?id=2193 09/08/2017 17:57 PM Thông báo: V/v Clb Nhân Sinh tổ chức Hành trình "Trái Tim Mùa Hiếu Hạnh" 2017 : Cập nhật ngày:02/08/2017 22:27 PM http://vuontam.net/news.php?id=2191 http://vuontam.net/news.php?id=2191 02/08/2017 22:27 PM Clb Nhân Sinh tổ chức thành công Hội trại hè "Thanh niên Phật Giáo 2017" - Chung một hướng đi : Cập nhật ngày:25/07/2017 18:35 PM http://vuontam.net/news.php?id=2189 http://vuontam.net/news.php?id=2189 25/07/2017 18:35 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ tiệc Buffet Chay tại Pháp viện Minh Đăng Quang (09/05/2017) : Cập nhật ngày:05/07/2017 13:43 PM http://vuontam.net/news.php?id=2188 http://vuontam.net/news.php?id=2188 05/07/2017 13:43 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh chuyển đổi cập nhật địa chỉ Văn phòng mới : Cập nhật ngày:30/06/2017 11:13 AM http://vuontam.net/news.php?id=2187 http://vuontam.net/news.php?id=2187 30/06/2017 11:13 AM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh phát động tổ chức Hội trại hè "Thanh Niên Phật Giáo" 2017 : Cập nhật ngày:21/06/2017 20:28 PM http://vuontam.net/news.php?id=2186 http://vuontam.net/news.php?id=2186 21/06/2017 20:28 PM Thông báo: V/v CLB Nhân Sinh hỗ trợ Buffet chay tại Pháp viện Minh Đăng Quang (17-18/06/2017) : Cập nhật ngày:13/06/2017 13:36 PM http://vuontam.net/news.php?id=2185 http://vuontam.net/news.php?id=2185 13/06/2017 13:36 PM